Bakhram Murtazaliev [14-0-0] vs Elvin Ayala [29-12-1]