Evgeny Tishchenko [4-0-0] vs Abraham Tabul [16-1-1]