Kanan Huseyinaliyev [4-0-0] vs Edison Berwela [16-40-8]