Kohei Oshima [1-5-1] vs Takatsugu Wakiyama [1-3-0]