Monserrat Alarcon [9-3-2] vs Yesenia Martinez Castrejon [17-15-0]