Muhammadkhuja Yaqubov [12-0-0] vs Emanuel Lopez [29-9-1]