Pavel Malikov [14-1-1] vs Gaybatulla Gadzhialiev [6-1-1]