Pedro Moreno [9-0-0] vs Erick Daniel Martinez [14-13-1]