Rashid Kodzoev [4-0-0] vs Vitaliy Neveselyy [13-4-0]