Stanislav Kalitskiy [4-0-0] vs Mirzamukhammad Khikmatullaev [debut]