Vasiliy Lomachenko [12-1-0] vs Anthony Crolla [34-6-3]