Vladislav Krasnoshein [7-0-1] vs Stanislav Kalitskiy [8-0-0]