Ali Turgunaliyev [0-1-0] vs Mukhiddin Dadashev [0-2-0]