Chantelle Cameron [8-0-0] vs Feriche Mashauri [7-3-0]