Dennis Laurente [24-3-5] vs Yuki Yoshizawa [12-0-0]