Diego Corrales [38-2-0] vs Acelino Freitas [35-0-0]