Evgeny Shvedenko [13-0-0] vs Maxim Smirnov [8-7-3]