Evgeny Shvedenko [7-0-0] vs Ruslan Shchelev [14-8-1]