Gegam Gukasyan [2-0-0] vs Shokhrukh Zakirov [0-3-0]