Joseph Diaz [31-1-0] vs Shavkatdzhon Rakhimov [15-0-0]