Muhammadkhuja Yaqubov [14-0-0] vs Abraham Montoya [18-1-1]