Oleksandr Zakhozhyi [13-0-0] vs Kostiantyn Dovbyshchenko [7-6-1]