Shavkatdzhon Rakhimov [12-0-0] vs Robinson Castellanos [24-13-0]