Tag: 2020

image Watch Video
720p
4
14:09
Khuseyn Baysangurov [16-1-0] vs Pavel Mamontov [12-10-2]

boxingfightsvideos

August 10, 2020

25

Watch Video
Evgeny Shvedenko vs Maxim Smirnov Evgeny Shvedenko vs Maxim Smirnov Watch Video
720p
4
33:44
Evgeny Shvedenko [13-0-0] vs Maxim Smirnov [8-7-3]

boxingfightsvideos

August 10, 2020

23

Watch Video
Basir Abakarov vs Tornike Puritchamiashvili Basir Abakarov vs Tornike Puritchamiashvili Watch Video
720p
4
7:08
Basir Abakarov [5-0-0] vs Tornike Puritchamiashvili [9-14-0]

boxingfightsvideos

August 10, 2020

18

Watch Video
Edgard Moskvichev vs Pele Sadoyan Edgard Moskvichev vs Pele Sadoyan Watch Video
720p
2
42:15
Edgard Moskvichev [9-1-2] vs Pele Sadoyan [8-1-2]

boxingfightsvideos

August 10, 2020

23

Watch Video
Isamy Mesa vs Karen Avetisyan Isamy Mesa vs Karen Avetisyan Watch Video
720p
4
25:50
Isamy Mesa [1-0-0] vs Karen Avetisyan [9-34-4]

boxingfightsvideos

August 10, 2020

20

Watch Video
Vyacheslav Letovaltsev vs Rustam Kerimov Vyacheslav Letovaltsev vs Rustam Kerimov Watch Video
720p
6
7:12
Vyacheslav Letovaltsev [4-1-0] vs Rustam Kerimov [0-2-0]

boxingfightsvideos

August 10, 2020

24

Watch Video
Yaroslav Bezsolov vs Evgeny Klimov Yaroslav Bezsolov vs Evgeny Klimov Watch Video
720p
4
8:50
Yaroslav Bezsolov [2-0-0] vs Evgeny Klimov [2-3-1]

boxingfightsvideos

August 10, 2020

17

Watch Video
Umar Tsomaev vs Viktor Konkin Umar Tsomaev vs Viktor Konkin Watch Video
720p
4
6:57
Umar Tsomaev [3-0-0] vs Viktor Konkin [0-4-0]

boxingfightsvideos

August 10, 2020

19

Watch Video
Toshiki Shimomachi vs Hiroki Hanabusa Toshiki Shimomachi vs Hiroki Hanabusa Watch Video
1080p
6
19:07
Toshiki Shimomachi [11-1-2] vs Hiroki Hanabusa [8-0-3]

boxingfightsvideos

August 9, 2020

38

Watch Video
Ryota Yada vs Takuya Fujii Ryota Yada vs Takuya Fujii Watch Video
1080p
5
19:33
Ryota Yada [19-6-0] vs Takuya Fujii [7-5-0]

boxingfightsvideos

August 9, 2020

27

Watch Video
Temin Kimura vs Daiki Imanari Temin Kimura vs Daiki Imanari Watch Video
1080p
3
24:51
Temin Kimura [7-2-0] vs Daiki Imanari [5-1-0]

boxingfightsvideos

August 9, 2020

18

Watch Video
Kanta Fukui vs Mikado Konishi Kanta Fukui vs Mikado Konishi Watch Video
1080p
3
24:46
Kanta Fukui [6-3-1] vs Mikado Konishi [6-3-0]

boxingfightsvideos

August 9, 2020

17

Watch Video
Hizuki Saso vs Yuni Takada Hizuki Saso vs Yuni Takada Watch Video
360
1
27:42
Hizuki Saso [12-6-1] vs Yuni Takada [8-5-1]

boxingfightsvideos

August 9, 2020

25

Watch Video
Jinki Maeda vs Arashi Iimi Jinki Maeda vs Arashi Iimi Watch Video
1080p
2
6:55
Jinki Maeda [4-0-0] vs Arashi Iimi [7-2-0]

boxingfightsvideos

August 9, 2020

23

Watch Video
Shinnosuke Saito vs Yuji Hashimoto Shinnosuke Saito vs Yuji Hashimoto Watch Video
360p
1
20:25
Shinnosuke Saito [6-3-0] vs Yuji Hashimoto [6-4-0]

boxingfightsvideos

August 9, 2020

17

Watch Video
Yuya Miyazaki vs Tsubasa Murata Yuya Miyazaki vs Tsubasa Murata Watch Video
360p
1
5:43
Yuya Miyazaki [1-1-0] vs Tsubasa Murata [2-1-0]

boxingfightsvideos

August 9, 2020

21

Watch Video
Kensuke Suzuki vs Mao Tameda Kensuke Suzuki vs Mao Tameda Watch Video
360p
3
14:04
Kensuke Suzuki [debut] vs Mao Tameda [2-8-2]

boxingfightsvideos

August 9, 2020

19

Watch Video
Kazuki Higuchi vs Tasuki Kodama Kazuki Higuchi vs Tasuki Kodama Watch Video
360p
1
13:33
Kazuki Higuchi [3-1-0] vs Tasuki Kodama [debut]

boxingfightsvideos

August 9, 2020

18

Watch Video