Vyacheslav Letovaltsev [4-1-0] vs Rustam Kerimov [0-2-0]